Rosja – państwo demokratyczne – prezydent

Październik 31, 2018 o 22:40

rosjaRosja to stan umysłu? Rosja jest największym krajem na świecie. Tak duży kraj musi być rządzony silną ręką. Dlatego tez ustrojem państwowym Federacji Rosyjskiej jest demokracja, ale z bardzo silną rolą prezydenta. Jak to dokładnie wygląda? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

PutinFederacja Rosyjska posiada trójpodział władzy. Władzę ustawodawczą posiada dwu izbowy parlament, władzę wykonawczą – prezydent oraz rząd, a władzą sądowniczą zajmują się niezawisłe sądy. Rosja jako kraj federacyjny składa się na republiki, kraje, obwody, miasta federalne oraz obwody i okręgi autonomiczne. Owe „części” państwowości nie posiadają jednak statusu państwowego w odróżnieniu np. od stanów w USA czy kantonów w Szwajcarii. Rosja posiada konstytucję, której proces przygotowywania rozpoczął się w 1991 roku, tuż po upadku Związku Sowieckiego. Jej finalna wersja została umocowana w referendum, które odbyło się 12 grudnia 1993 roku. O sile prezydenta świadczy fakt, iż w konstytucji jest wymieniony przez Zgromadzeniem Federalnym oraz rządem. Jest on wybierany na okres 6 lat w wyborach powszechnych, bezpośrednich oraz w głosowaniu tajnym. O funkcje prezydenta może ubiegać się obywatel Rosji liczący sobie minimum 35 lat i który od co najmniej 10 lat zamieszkuje na terenie Federacji. Prezydent uznawany jest za głowę państwa oraz gwaranta konstytucji , a także wolności i praw człowieka i obywatela. Jest on podmiotem określającym podstawowe kierunki wewnętrznej i zagranicznej polityki państwa. Jest również reprezentantem Federacji w kraju i w stosunkach międzynarodowych. W związku z powyższym kieruje polityką zagraniczną państwa, prowadzi rokowania i podpisuje umowy międzynarodowe, podpisuje listy uwierzytelniające. Rozstrzyga również sprawy obywatelstwa oraz nadaje odznaczenia państwowe, tytuły i wyższe stopnie wojskowe. Posiada prawo łaski.

Dmitrij-MiedwiediewPrezydent Rosji może również zarządzi wybory do Dumy, przedkładać projekty ustaw, podpisywać i ogłaszać ustawy. Dodatkowo posiada bardzo dużą władzę jeżeli chodzi o obsadzanie najważniejszych stanowisk w państwie. Przedstawia on kandydatów na premiera, Prokuratora Generalnego, Prezesa Banku Centralnego oraz sędziów do Sądu Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Arbitrażowego oraz innych sądów federalnych. Jest on również zwierzchnikiem sił zbrojnych, może ogłosić stan wojenny czy stan wyjątkowy. Dodatkowo zatwierdza doktrynę wojskową państwa, a także obsadza najwyższe stanowiska woskowe w państwie. Do tej pory Federacja Rosyjska miała trzech prezydentów, tyle że jeden był wybrany dwukrotnie. Pierwszym był Borys Jelcyn do końca grudnia 1999 roku, następnie Władimir Putin do 7 maja 2008 roku. Trzecim prezydentem został Dmitrij Miedwiediew do 7 maja 2012 roku. Czwartym (w sumie trzecim) znowu Władimir Putin, a jego kadencja jeszcze trwa.