Historia powstania Moskwy

Marzec 31, 2019 o 22:50

stolica-rosji

Moskwa to stolica potężnej Rosji. Miasto wielkie z wielowiekową tradycją. Historia powstania miasta jest interesująca dlatego postanowiliśmy nieco ją przytoczyć. Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Naukowcy zgadzają się, że osadnictwo na terenach dzisiejszej Moskwy rozpoczęło się między IV a III w. p.n.e. Przed X wiekiem pojawiła się w tym miejscu osada muromska, która to ok. 862 roku została przytoczona do Rusi. Najstarszy zapis mówiący o mieście pochodzi z 1147 roku. Był to rozkaz mówiący o budowie baszty na Wzgórzu Borowickim. Była to budowla, która zapoczątkowała kreml moskiewski. Owa baszt w 1237 roku została zniszczona przez Batu-chana. Moskwa od roku 1283 była oficjalną moskwa-zimąstolicą Księstwa Moskiewskiego, a jego pierwszym władcą był Daniel, założyciel linii Rurykowiczów. W kolejnych latach Moskwa rozwijała się, a jej rozkwit przypadł na upadek Konstantynopola. Właśnie wtedy Moskwa zaczęła pełnić funkcję spadkobierczyni tradycji bizantyjskich. Miasto rozrosło się jako centrum handlowe, kulturalne i rzemieślnicze. W XVI wieku twierdz moskiewska została otoczona murem, których pozostałości stoją po dziś dzień.

Moskwa została zajęta przez Stanisława Żółkiewskiego i była okupowana do 1612 roku, jednak powstania miejskie i późniejsze wydarzenia doprowadziły do rozbicia polskich oddziałów. W 1712 roku car Piotr I przeniósł stolicę z Moskwy do Sankt Petersburga, jednak to wcale nie osłabiło znaczenia miasta. Wciąć było one jednym z najważniejszych miast w kraju. W XIX wieku miasto znowu dostało się pod okupację – tym razem napoleońską. Rosjanie chcąc bronić miasta spalili je w niemalże 70%. W marcu roku 1918 rząd bolszewicki przeniósł swoją moskwasiedzibę do Moskwy. Po II wojnie światowej miasto dalej się rozwijało i było głównym ośrodkiem partii komunistycznej. W roku 1991 po rozpadzie Związku Radzieckiego została stolicą niepodległej Federacji Rosyjskiej.