Polityka społeczna Federacji Rosyjskiej

Grudzień 30, 2016 o 23:24

rosja-dzieckoRosja to jeden z największych pod względem powierzchniowym krajów na świecie. To także istny tygiel kulturowy, w którym można spotkać Rosjan, Polaków, Białorusinów, Ukraińców, Tatarów, i przedstawicieli innych narodowości. Ponieważ Federacja Rosyjska to kraj dość zróżnicowany, o burzliwej historii, to i polityki wewnętrzne są często niespójne. Szczególnie dużą rolę odgrywa polityka społeczna, która w Rosji staje przed szczególnie wieloma i dość sporymi wyzwaniami. Jednym z nich jest alkoholizm, przemoc w rodzinie, kradzieże.
Tradycyjna rosyjska rodzina jest wielodzietna i często wielopokoleniowa. Co prawda czasy się zmieniają, a model rodziny stara się nadążyć za nowymi trendami, to mimo wszystko Rosjanie starają się jednak utrzymać model rodziny 2+2 lub 2+3. Naród ten jest także za małżeństwem jako podstawową komórką społeczną. Co prawda od kilku lat odnotowuje się wzrost liczby rozwodów, jednak najczęstszą ich przyczyną jest zdrada męża, który odchodzi do młodszej kochanki. rosja-daczaWzrosła także liczba związków partnerskich, czyli takich, w których partnerzy nie zawierają małżeństwa i żyją w konkubinacie. Z takich związków pochodzi coraz więcej dzieci. Jak się szacuje, w 2015 roku było to co czwarte dziecko.
Niestety, bardzo dużym problemem jest sieroctwo. Szczególnie dużym problemem jest sieroctwo dzieci, które pozostają pod opieką rodziców, którzy utracili prawo nad opieką. Taka sytuacja ma najczęściej miejsce w przypadku rodzin wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo. Nierzadko można spotkać rodziny z dziesięciorgiem dzieci.
Bolączką rosyjskiego systemu polityki społecznej jest to, że zamiast być działaniem niezależnym, kompleksowym, jest fragmentaryczna, słabo finansowana i ukierunkowana na zwiększenie dzietności, opieki nad dziećmi pozostawionymi bez opieki rodziców. Niestety system nie stara się zachować tradycyjnego systemu wartości rodzinnych. Jak można się łatwo przekonać, system poświęca dużo uwagi kobietom w ciąży, ale problemy rodzin wielodzietnych, niedysfunkcyjnych, są marginesowe, pomijane, pozostają bez odzewu. rosjaTo prowadzi właśnie między innymi do podejmowania decyzji o niewchodzeniu w związek małżeński.
Polityka społeczna w Rosji ma być ukierunkowana na rozwój, wzmocnienie i ochronę instytucji rodziny, która jest fundamentem rosyjskiego społeczeństwa. Obecnie wdrażana polityka ma na celu odtworzenie i upowszechnianie tradycyjnych wartości rodzinnych, według których rodzina jest „małą cerkwią”. Rodzina ma stać się opoką społeczeństwa, w której zachowane wartości rodzinne pomagają kształtować młodych obywateli. Polityka prorodzinna dopiero się rozwija, więc w jej systemie jest sporo luk i niedociągnięć. Warto jednak przyklasnąć takiemu rozwojowi rzeczy i trzymać kciuki za naprawianie błędów systemowych oraz dalsze wspieranie rodzin, bowiem jak pokazują liczne badania nie tylko rosyjskich specjalistów, rodzina jako podstawowa komórka społeczna ma niekwestionowany wpływ na kształtowanie się postaw, ról oraz poglądów młodego człowieka.