Islamskie Państwo w granicach Rosji część 1

Grudzień 30, 2015 o 00:15

Czeczenia-grozny-meczetKolorowe, nowoczesne drapacze chmur, największy meczet w Europie, kobiety w chustach na głowach w ubraniach zakrywających od szyi do stóp, zamożniejsi mężczyźni z kilkoma żonami, prawo szariatu wykładane w szkołach i wcielane w życie przez służby państwowe. Czy jest to wizja przyszłości Europy zalewanej uchodźcami z bliskiego wschody lub najechanej przez Państwo Islamskie po „nawróceniu” obywateli Europy na islam i wprowadzeniu nowych porządków? Nie, to nie jest żadna wizja przyszłości. To teraźniejszość w autonomicznej Republice Czeczenii wchodzącej w skład Federacji RosyjskiejObecny obraz tej republiki, o niezwykle burzliwej historii, która stoczyła na przełomie XX i XXI wieku z Rosją dwie wojny usiłując wybić się na niepodległość może być zaskakujący. Jest ona rządzona przez kontrowersyjnego Prezydenta Ramzana Kadyrowa, oficjalnie jednego z najbliższych przyjaciół Władymira Putina.
Czeczenia-prezydentPo wojnach toczonych z Rosją Czeczenia była krajem zrujnowanym porównywalnie do obecnej Syrii lub Polski tuż po II wojnie światowej. Po wprowadzeniu tam „swoich” porządków Rosja z budżetu federalnego wpompowała wiele miliardów rubli na odbudowę tej republiki. Dzięki temu Grozny, stolica tej republiki, robi piorunujące wrażenie świeżego, nowoczesnego miasta, wręcz małego rosyjskiego Dubaju. Porównanie do Dubaju nie jest bezprzedmiotowe, skoro wojny tam toczyły się przede wszystkim o ropę naftową, w którą Czeczenia jest bogata, a ponadto jest ważnym krajem tranzytowym dla rosyjskiej ropy.
Po drugiej wojnie czeczeńskiej formalnie wygranej przez Rosję, na czele autonomicznej Czeczenii stanął Achmat Kadyrow, który zginął w wyniku zamachu. Na stanowisku Prezydenta Republiki stanął jego syn – Ramzan Kadyrow, który razem z grupą amnestionowanych czeczeńskich bojowników, którzy walczyli z Rosją w pierwszej wojnie czeczeńskiej, rozprawił się z pozostałościami czeczeńskich separatystów i stał się lojalnym namiestnikiem Putina w czeczeńskiej republice oraz zaprowadził w Czeczenii swoje porządki.
Czeczenia-meczetSą to porządki dość specyficzne. Przede wszystkim Ramzan Kadyrow pozuje na dobrego muzułmanina. W stolicy – Groznym – wzniesiono największy meczet w Europie. Powoli w Republice Czeczenii wprowadzane są niektóre przepisy prawa szariatu, jako prawo państwowe. Prawa szariatu są uczone dzieci w czeczeńskich szkołach, w tym zachowania w relacjach damsko-męskich zgodnie z zasadami islamu. Islamski charakter tej republiki, której 99% mieszkańców obecnie to muzułmańscy sunnici, widoczny jest także gołym okiem. Praktycznie wszystkie kobiety nakrywają głowy chustami i noszą stroje zakrywające całe ciało. Nie było to w każdym wypadku zachowanie spontaniczne. Służby specjalne nazywane potocznie „kadyrowcami” niejednokrotnie jeżdżą po mieście i strzelają z karabinów do paintballa do kobiet, które ubierają się zbyt swobodnie. Kontrowersje w Federacji Rosyjskiej wywołuje przyzwolenie Kadyrowa na wielożeństwo, które jest zgodne z zasadami szariatu, ale niezgodne z Konstytucją Federacji Rosyjskiej. Sam Ramzan Kadyrow oficjalnie ma jedną żonę, ale wielu przedstawicieli władz Czeczenii do jednej żony się nie ogranicza.