Mniejszość Polska

Maj 31, 2017 o 21:59

polak-w-rosjiPolskę łączą trudne relacje z Rosją, zwłaszcza ostatnio. Sprawa katastrofy smoleńskiej, polityki zagranicznej prowadzonej wobec Polski, zapędów terytorialnych na sąsiadów Polski, to fakty, które nie pomagają w budowaniu dialogu i wzajemnego zaufania. A przecież wzajemne relacje powinny być co najmniej dobre, bowiem zarówno na ziemiach polskich, jak i na ziemiach rosyjskich mieszkają Polacy i Rosjanie. Warto więc zastanowić się chwilę nad trudną historią oraz wzajemnymi relacjami.
Historia Polaków na ziemiach rosyjskich sięga Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz wcielenia go do Rosji. Choć i wcześniej można by znaleźć ciekawe informacje na temat Polaków przebywających na ziemiach rosyjskich. Obecność Polaków w Rosji jest potwierdzona przez różne źródła historyczne. Ich aktywna postawa skutkowała pchaniem Rosji ku Zachodowi, ku kulturze. Warto przywołać nazwisko Michaiła Glinki, który wywodził się z polskiego rodu Glinków herbu Trzaska, których rosyjska gałąź pozostała rosjaw majątku smoleńskim po przejęciu ziem przez Rosjan. W zamian za przyjęcie prawosławia i uznanie zwierzchnictwa władzy rosyjskiej, Glinkowie utrzymali tytuł szlachecki oraz wszelkie prawa. To właśnie z tego rodu wywodzi się wspomniany Michaił, uważany za twórcę rosyjskiej narodowej opery. Takich historii jest o wiele więcej. Wpływ Polaków na kształtowanie się postaw oraz kierunku rozwoju kraju jest nieoceniony.
Liczba osób z polskimi korzeniami na przestrzeni lat wahała się, jednak podczas II wojny światowej oraz krótko po niej, liczba drastycznie wzrosła. Spowodowane było to tym, że podczas wojny dokonywano masowych przesiedleń, wywożono na wschód Rosji młodych i starych, trafiali do gułagów, na Sybir. Stąd ich liczba wzrastająca względem poprzednich stuleci. Po zakończeniu drugiej wojny światowej rozpoczęły się masowe akcje repatriacyjne, wywózka w głąb Rosji wciąż byłą modna wśród władz.
I choć historia pokazuje, że nie ucieknie Polska od Rosji, anie Rosja od Polski, to wciąż dwustronne relacje wymagają dużo pracy z obu stron, by można by je było nazwać poprawnymi.
Na terenie Federacji Rosyjskiej działają liczne organizacje polonijne. Na wzór amerykański, liczne podmioty powołały Polską Autonomię Narodowo-Kulturalną „Kongres Polaków w Rosji”. Jak się szacuje, osób z polskimi korzeniami jest w Rosji blisko 73 mniejszosctysiące, natomiast osób mówiących po polsku i będących Polakami jest ok 42 tysięcy. Można także spotkać się z polskimi gazetami, audycjami. Oczywiście, ze względu na dzisiejszy układ polityczny, nikt nie zdobędzie się na odwagę, by się przeciwstawić. Dostępne są także różne portale internetowe poświęcone sprawom polskim.