Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej

Styczeń 31, 2014 o 09:12

flaga-rosjiGigantyczne rozmiary kraju i, omówiona już wcześniej, znaczna różnorodność kulturowa sprawiają, że Rosja jest rajem niezwykle trudnym do sprawnego i efektywnego zarządzania. Prawidłowo działający aparat władzy był więc kluczową kwestią w formowaniu się nowego ustroju, który wprowadzono zaraz po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Według konstytucji zatwierdzonej 12 grudnia 1993 roku, Rosja aktualnie jest republiką federalną, na której czele stoi głowa państwa, czyli prezydent (obecnie – Władimir Putin), wybierany przez ogół obywateli na 6-letnią kadencję. Uprawnienia prezydenta są w Rosji dość szerokie, zarówno w zakresie władzy ustawodawczej (możliwość wydawania dekretów mających statut ustaw) , jak i wykonawczej (naczelny dowódca sił zbrojnych, gwarant praw i swobód obywatelskich).

Rosyjski parlament – Zgromadzenie Federalne składa się z dwóch izb. Izba wyższa to Rada Federacji, w skład której wchodzi 166 członków (delegowanych przez parlamenty lokalne). Izba niższa natomiast, nosi nazwę Dumy Państwowej i składa się z 450 deputowanych, wybieranych na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych.

Organem sprawującym władzę wykonawczą jest rząd, na którego czele stoi premier (obecnie – Dmitrij Miedwiediew), wybierany bezpośrednio przez prezydenta. Wybór ten musi być jednak zatwierdzony przez Dumę Państwową. Podobnie rzecz się ma w przypadku wyboru reprezentantów rządu. Ministrowie poszczególnych resortów również wybierani są przez prezydenta.

dmitrij-miedwiediew

Dmitrij Miedwiediew

 

Rosyjska scena polityczna jest wielopartyjna. Aktualnie w parlamencie zasiadają cztery partie. Są to (według ilości mandatów): Jedna Rosja, Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji i Sprawiedliwa Rosja.

jedna-rosja-kwatera-glowna

Kwatera główna „Jednej Rosji”